Zařízení pro kulturní činnost - BENEŠOV NAD ČERNOU


 7. listopad 2022

PLAKAT - Zarizeni pro kulturni cinnost - BENESOV NAD CERNOU

V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020


Opatření: 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)


Podopatření: 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje


Článek: 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven byl finančně podpořen projekt:


Zařízení pro kulturní činnost - BENEŠOV NAD ČERNOU


LOGA-ALL


IMG_20220919_120645IMG_20220919_120650IMG_20220922_080102
IMG_20220919_120700IMG_20220919_120707IMG_20220919_120717
IMG_20220922_080034IMG_20220922_080038IMG_20220922_080046
IMG_20220922_080054IMG_20220929_112921