Odpady - Informace pro veřejnost


 1. leden 2023

Výše poplatku za rok 2023 činí 500,- Kč


Platba: 1x ročně do 31.8. daného roku


č. účtu: 0580012349 / 0800
Variabilní symbol: přidělené obecním úřadem (stejné při každé platbě, jinak informace na podatelně OÚ - podatelna@benesovnc.cz, tel: 380 322 264)


Provoz sběrného místa:
Odpovědná osoba: Petr Lipš


Pracovní doba:
Sobota: 08.00 – 12:00 hod.