Odpady - Informace pro občany


 11. duben 2016

Vývozy směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic) v rámci správního území obce Benešov nad Černou probíhá takto:


V zimním období od:        01. 11. do 31. 03. - 1x týdně ve čtvrtek

V letním období od:          01. 04. do 31.10. - 1x za 14 dnů ve čtvrtek (lichý týden)


Výše poplatku za rok 2020 činí 500,- Kč


Platba: 1x ročně do 31.8. daného roku


č. účtu: 0580012349 / 0800
Variabilní symbol: přidělené obecním úřadem (stejné při každé platbě, jinak informace na podatelně OÚ - podatelna@benesovnc.cz, tel: 380 322 264)


Provoz sběrného místa:
Odpovědná osoba: Petr Lipš


Pracovní doba:
Sobota: 08.00 – 12:00 hod.