Obecní úřad Ztráty a nálezy

Nálezy a zákon

 1. ledna 2019


Od 01. 01. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění, ve kterém je od předchozího znění občanského zákoníku odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.

Zobrazit více