Obecní úřad Obecně závazné vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště
Dokument PDF

 1. ledna 2019


OPATŘENÍ
Obec Benešov nad Černou jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.l zák256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. vydává v, souladu s ustanovením §19 cit. zákonaUPOZORNĚNÍ
Dokument PDF

 10. září 2016


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy