Klubovna


Klubovna

Rekonstrukce objektu pro kulturu a volný čas

Fondy Evropské Unie - ROP NUTS II Jihozápad


    Ceník a poplatky za pronájem klubovny bývalého Svazarmu

    • složit 1000,- Kč (čistý pronájem 500,- Kč + elektrika 5,- Kč za kWh)
    • poškození majetku či jiné škody budou hrazeny ze složené zálohy