Informace k listinným podobám k nahlédnutí


 5. září 2023

Schválený rozpočet obce na rok 2023

Schválený rozpočtový výhled obce na roky 2023-2025

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na rok 2023

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na roky 2024-2025

Účetní závěrka a Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Rozpočtová opatření č. 1 - 9 / 2023

jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce, ve vestibulu
Obecního úřadu Benešov nad Černou.

Závěrečný účet obce za rok 2022 byl projednán a schválen na 6. obecním zastupitelstvu dne 31.5.2023 a schválen pod číslem usnesení 80.