Informace k listinným podobám k nahlédnutí


 7. leden 2022

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Schválený rozpočtový výhled obce na roky 2022-2024

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na rok 2022

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na roky 2023-2024

Účetní závěrka a Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Rozpočtová opatření č. 1 - 11 / 2021

je v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce, ve vestibulu
Obecního úřadu Benešov nad Černou.

Závěrečný účet obce za rok 2020 byl projednán a schválen na 24. obecním zastupitelstvu dne 31.5.2021 a schválen pod číslem usnesení 298