Informace k listinným podobám k nahlédnutí


 12. říjen 2021

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Schválený rozpočtový výhled obce na roky 2021-2023

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na rok 2021

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Benešov nad Černou na roky 2022-2023

Účetní závěrka a Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Rozpočtová opatření č. 1 - 9 / 2021

je v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce, ve vestibulu
Obecního úřadu Benešov nad Černou.

Závěrečný účet obce za rok 2020 byl projednán a schválen na 24. obecním zastupitelstvu dne 31.5.2021 a schválen pod číslem usnesení 298