Herní prvky workout - BENEŠOV NAD ČERNOU


 7. listopad 2022

Plakat - Herni prvky workout - BENESOV NAD CERNOU
V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Opatření: 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)


Podopatření: 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje


Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a) Veřejná prostranství v obcích byl finančně podpořen projekt:


Herní prvky workout - BENEŠOV NAD ČERNOU


LOGA-ALL


Workout (1)Workout (2)Workout (3)
Workout (4)Workout (5)Workout (6)