COVID-19 - OPATŘENÍ


 22. listopad 2021

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BENEŠOV NAD ČERNOU OD 22. 11. 2021


NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÉHO POČTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JE OMEZEN PROVOZ NA OBECNÍM ÚŘADU PRO VEŘEJNOST, A TO POUZE:


Pondělí:         8:00 – 11:30

Středa:           13:00 – 16:00


DO ODVOLÁNÍ!


Omezení kontaktu osob – opatření:


VSTUP DO PROSTOR OBECNÍHO ÚŘADU POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSU.


Občané musí dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

Nesmí docházet k shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (např. sedačky, které jsou pro dvě osoby, smí využívat pouze jedna osoba).


ŽÁDÁME OBČANY, ABY OMEZILI OSOBNÍ KONTAKT NA OBECNÍM ÚŘADĚ NA TO NEJNUTNĚJŠÍ.  JE NUTNÉ, ABY BYL UPŘEDNOSTŇOVÁN DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, JAKO JE PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ, TELEFONICKÝ NA KONTAKTY:


Veronika Zemanová Korchová
Starostka


tel:      380 322 118
mob:   723 340 994
email: starosta@benesovnc.cz


Marian Malák
Místostarosta


tel:     380 322 137
mob:
  724 379 758
email: mistostarosta@benesovnc.cz


Alena Bešťáková
Matrikářka, podatelna


tel:     380 322 264
email: podatelna@benesovnc.cz


Jarmila Čajanová
Byty a pozemky


tel:     777 800 144
email: byty@benesovnc.cz


Irena Szojková
Hospodářka


tel:     380 322 070
mob:  727 814 456
email: hospodarka@benesovnc.cz


Karel Staněk
Obecní lesy - revírník


tel:     728 461 988
email: lesy@benesovnc.cz


Zdeněk Švec
Obecní lesy - lesník
Ing. Michal Vajda
Obecní lesy - lesník


tel:      724 953 357
email: zdenek.lesnik@benesovnc.cz
tel:      727 814 451
email: michal.lesnik@benesovnc.cz


 

SLOŽITĚJŠÍ ÚŘEDNÍ ÚKONY, JAKO NAPŘ. OVĚŘENÍ LISTIN, OVĚŘENÍ PODPISŮ, PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU A OSTANÍ PODOBNÉ ÚKONY JE NUTNÉ SI PŘEDEM DOMLUVIT TELEFONICKY.

 

OSOBNÍ SCHŮZKY SE STAROSTKOU A MÍSTOSTAROSTOU OBCE SI JE NUTNO DOMLUVIT TELEFONICKY NEBO ELEKTRONICKY.

 

 

starostka obce

Veronika Zemanová Korchová